Namen

Cpas namur
Rsun

In Namen is het OCMW de rechtstreekse begunstigde van de subsidie van Housing First Belgium.
Het OCMW liet de coördinatie en het beheer van het programma in werkelijkheid echter liever over aan de Relais Social urbain Namurois.

Het begeleidingsteam werd binnen het Naamse netwerk samengesteld door een combinatie van organisaties met bewezen deskundigheid: Namur Entraide Sida, vzw Phénix, de stad Namen en Relais Santé. Elke organisatie heeft een werknemer aangeworven om in dit multidisciplinaire team van Housing First te plaatsen (soortgelijke formule als in Charleroi).
De activiteiten moeten dus niet alleen globaal en multidisciplinair zijn, maar ook intensief en in de tijd volkomen beschikbaar voor de gebruikers.

 

Meer info: Relais Social Urbain Namurois.
renaud.debacker@rsunamurois.be
0489/05.14.67

Bache 1 copier