Namen

Cpas namur
Rsun

In Namen is het OCMW de rechtstreekse begunstigde van de subsidie van Housing First Belgium.
Het OCMW liet de coördinatie en het beheer van het programma in werkelijkheid echter liever over aan de Relais Social urbain Namurois.

Oorspronkelijk werd het ondersteuningsteam gevormd door medewerkers met ervaring uit verschillende diensten samen te brengen:Namen Entraide SIDA, Phoenix asbl, Stad Namen, Relais Santé. Iedere dienst stuurde één medewerker via detachering om dit multidisciplinaire Housing First-team (vergelijkbaar met Charleroi) te vormen.

Momenteel bestaat het team uit 4 voltijdse equivalenten:

Een halftime coördinator: Emeline Legrain (RS Namur)

Een full-time maatschappelijk werker: Sarah Douxfils (Stad Namen)
Een full-time specialist opvoeder: Maryline Waterkeyn (Namenstedelijke Sociale Relais)
Een half-time verpleegster: Mathilde Collignon (RS Namur)
Een halftime maatschappelijk werker: Jérémy Blondelet (RS Namur)
Een halftime psycholoog: Laura Demarthe (Stad Namen)
Een Full-Time Life Coach: Jordan Scholsem (RS Namur)

De samenwerking met de partnerdiensten wordt voortgezet en we kunnen rekenen op de steun van huisvestingsactoren in het Namengebied:

  • Foyer Namurois (Société de logement social)
  • Foyer Jambois (Société de logement social)
  • La Joie du Foyer (Société de logement social)
  • Gestion Logement Namur (AIS)
  • Le CPAS de Namur
  • Le Capteur Logement (Relais Social Urbain Namurois)
  • Le Fonds du Logement de Wallonie
  • La Régie Foncière de la Ville de Namur
  • Les Logis Andennais
  • Ainsi que d’autres services axés sur l’accompagnement de la vie journalière (le SPAF, Aide et Soins à Domicile, la Centrale des Soins à Domicile…)

Sinds februari 2020 en voor een periode van 16 maanden, heeft Housing First Namen heeft een nieuwe pijl op zijn boog met de sociale herverbindingsproject "Au-delà du Logement" gefinancierd L   Oterie Nationaal en ondersteund door de SPP Social Integration and Housing First Belgium. Dit project heeft tot doel de sociale integratie  van Housing First-gebruikers in de gemeenschap van hun keuze te bevorderen door middel van activiteit, opleiding en   persoonlijke en collectieve projecten.

De zorg is daarom globaal en multidisciplinair, intensief en zonder beperking beschikbaar in de tijd voor gebruikers in overeenstemming met de acht principes van Housing First.

Meer info: Relais Social Urbain Namurois.


emeline.legrain@rsunamurois.be
0484/100.442

 

Bache 1 copier
https://www.canalc.be/housing-first-un-dispositif-pour-reloger-les-sdf/?fbclid=IwAR14jlMDyz4UfTow9QSAtKUettZaJsdT76OFq3XVwdyud4C9wLmumfy9-h8