Experiment herverbindingscoaches

De resultaten die sinds het experiment Housing First Belgium zijn behaald, plaatsen België bij de beste Europese HF-initiatieven (http://www.housingfirstbelgium.be/medias/files/housing-first-belgium-resultats-fr-3.pdf).  De betrokken cliënten behouden hun huisvesting, verkrijgen opnieuw hun rechten en zien hun algemene sociaal-gezondheidssituatie verbeteren.

Niettemin staan de ondersteuningsteams voor andere uitdagingen, met name op het gebied van sociale verbindingen (ontwikkeling van een sociaal netwerk, hervatting van familiecontacten, deelname aan gemeenschapsactiviteiten, hervatting van de opleiding of zelfs een baan...). Deze problemen doorkruisen het lopende herstelproces en kunnen zelfs de vele persoonlijke verbeteringen die huurders hebben gemaakt in gevaar brengen.

Daarom lanceert het Housing First Belgium LAB, met de steun van de federale minister belast met de strijd tegen armoede en de financiering van de Nationale Loterij, een nieuw sociaal experiment gericht op de ontwikkeling van nieuwe interventiemethoden met het oog op het versterken van het maatschappelijke herbindingsproces voor 64 Housing First-huurders gedurende 16 maanden.

Dit sociaal experiment, geleid en gecoördineerd door het Housing First Belgium LAB, met de sterke steun van de POD Maatschappelijke Integratie, vindt plaats in de volgende steden/projecten:

 

 
 

Een samenwerking tussen drie Belgische universitaire centra - het Interdisciplinair Centrum voor Onderzoek, Staat en Samenleving van de Katholieke Universiteit Leuven, het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven en de afdeling voortgezette opleiding van de Vrije Universiteit Brussel - zal de verschillende onderzochte methoden evalueren om de modaliteiten van dit experiment over te kunnen zetten in andere HF-programma's, maar ook voor toepassingen in breder psychomedicisch werk.

Om verder te gaan:

http://www.housingfirstbelgium.be/medias/files/osons-housing-first-handbook-fr-1.pdf

https://www.feantsaresearch.org/download/health-and-social-integration6437852015379683856.pdf

https://www.researchgate.net/publication/331684318_THE_ROLE_OF_COMMUNITY_INTEGRATION_AND_EMPOWERMENT_FOR_THE_TRANSFORMATIVE_CHANGE_IN_COMMUNITY_MENTAL_HEALTH

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23750762/

https://journals.openedition.org/ethiquepublique/3959