Op het terrein

Housing First Belgium doet aan herhuisvesting en begeleiding in:

In die verschillende steden werden begeleidingsteams samengesteld.
Die teams volgen de basisprincipes van het model Housing First.


Dit zijn daarnaast de minimale overeenkomsten van de afzonderlijke verwezenlijkingen van Housing First Belgium:

  • Multidisciplinaire teams. De teams zijn multidisciplinair (opvoeders, maatschappelijke werkers, psychologen, verpleegkundigen, artsen, wooncoaches, …) of doen via hun exclusieve samenwerkingen een beroep op externe medewerkers om een antwoord te kunnen bieden op de complexe en veelvoudige problematiek van mensen die op straat hebben geleefd.
  • Intensiteit. Ze komen op verzoek en ontmoeten de huurder minstens één keer per week.
  • Scheiding huisvesting – begeleiding. De huurder gaat akkoord met begeleiding door het team, maar zijn huurcontract is het allerbelangrijkst. Elke problematiek gerelateerd aan de begeleiding kan bijgevolg geen invloed hebben op het behoud van de woonst. Het begeleidingsteam hoeft de relatie met de verhuurder idealiter niet in goede banen te leiden. Bij de meeste teams treedt een wooncoach op als bemiddelaar tussen de huurder en de eigenaar.
  • Herstel van de situatie. De begeleiding van HF is gericht op een herstel van de situatie en niet op genezing. Er bestaat dus geen verplichting om zich bijvoorbeeld te laten behandelen/te stoppen met het gebruik van middelen. Het team concentreert zich op een individuele bewustwording van de ervaren problemen, (minimale) stabiliteit en welzijn.
  • Risicobeperking. Er bestaat geen verplichting om het gebruik van middelen te stoppen, maar de huurder wordt wel verzocht om zijn situatie niet nog erger te maken en om zijn gedrag aan te passen om risico’s te vermijden.
  • Gericht op de persoon. De huurder staat centraal in zijn eigen integratieproces. Hij bepaalt zelf wat de prioriteiten zijn en op welke vlakken hij begeleiding wenst.
  • Zeer kwetsbare doelgroep. De mensen die opnieuw worden gehuisvest, komen van de straat, zijn op verschillende vlakken in hun leven kwetsbaar (fysieke/mentale gezondheid en verslaving) en zijn al lang dakloos. Die mensen hebben begeleiding nodig bij hun huisvesting (anders kunnen andere projecten gericht op huisvesting aan hen worden voorgesteld, met minder intense begeleiding dan bij Housing First of helemaal geen begeleiding).
  • Huisvesting op lange termijn. Het gaat hier niet om een extra stap in het integratietraject. Housing First zorgt voor minimale basiszekerheid/stabiliteit via huisvesting op lange termijn. Het moet dus een klassiek huurcontract zijn met dezelfde voorwaarden als voor gewone huurders. Door het tekort aan woningen in België hebben de teams soms wel onderhandeld over specifieke contracten (sommige eigenaars waren namelijk wat terughoudend).
  • Gespreide huisvesting. Het is niet de bedoeling dat getto’s worden gecreëerd waar alleen maar ex-daklozen wonen. Er wordt gestreefd naar een sociale mengelmoes in de stad.