Op het terrein

Housing First is actief in volgende steden:

In Vlaanderen:

 

Antwerpen (Kadans)

Antwerpen (CAW)

Brugge

Gent

Halle-Vilvoorde

Kortrijk (Regio W13)

Leuven

Limburg 

Mechelen

Roeselare

In Brussel 

 

zijn vier projecten actief die meer een meer samenwerken.
Lees hier meer over hun aanpak.

SMES

Straatverplegers

Station Logement (Diogènes)

Stepforward (SAMU Social)

In Wallonie 

 

Bergen

Charlerloi

Doornik

Luik

Namen

 

Dit zijn de minimale overeenkomsten van de afzonderlijke projecten van Housing First in België:

  • Multidisciplinaire teams. De teams zijn zo als mogelijk multidisciplinair (opvoeders, maatschappelijke werkers, psychologen, verpleegkundigen, artsen, wooncoaches, …) of doen via samenwerking een beroep op externe medewerkers om een antwoord te kunnen bieden op de complexe en veelvoudige problematiek van mensen die op straat hebben geleefd.
  • Intensiteit. De begeleiding is intensief. Huurders worden minstens één keer per week aan huis bezocht. Dit zorgt voor een vertrouwensband en geeft ook tijd aan de begeleidingsploeg om een relatie op te bouwen en verder te gaan binnen de begeleiding dan het "brandjes blussen".
  • Scheiding huisvesting – begeleiding. De huurder heeft zijn eigen huurcontract met de eigenaar. Daarnaast heeft hij een begeleiding met een ondersteunende dienst. Beiden zijn wellicht in contact met elkaar, maar een conflict op  Elke problematiek gerelateerd aan de begeleiding kan bijgevolg geen invloed hebben op het behoud van de woonst. Het begeleidingsteam hoeft de relatie met de verhuurder idealiter niet in goede banen te leiden. Bij de meeste teams treedt een wooncoach op als bemiddelaar tussen de huurder en de eigenaar.
  • Herstel van de situatie. Herstel (Recovery) is een begrip uit de geestelijke gezondheidszorg. Herstel gaat over het maximaliseren van de mogelijkheden binnen de huidige realistische situatie. Herstel is niet hetzelfde als genezing. Binnen de programma's is er dus geen verplichting om zich bijvoorbeeld te laten behandelen of om te stoppen met het gebruik van middelen. Het team concentreert zich op een individuele bewustwording van de ervaren problemen, (minimale) stabiliteit en welzijn.
  • Risicobeperking. Er bestaat geen verplichting om het gebruik van middelen te stoppen, maar de huurder wordt wel verzocht om zijn situatie niet nog erger te maken en om zijn gedrag aan te passen om risico’s te vermijden. Aanmoedigen om veiliger alternatieven te zoeken en het beperken van de negatieve gevolgen van het gebruik voor de cliënt en zijn omgeving, zijn wel besproken thema's.
  • Gericht op de persoon. De huurder staat centraal in zijn eigen integratieproces. Hij bepaalt zelf wat de prioriteiten zijn en op welke vlakken hij begeleiding wenst. De begeleiding volgt de cliënt in zijn keuzes. 
  • Zeer kwetsbare doelgroep. De mensen die opnieuw worden gehuisvest, komen van de straat en zijn op verschillende vlakken in hun leven kwetsbaar (fysieke/mentale gezondheid en verslaving). Deze mensen hebben begeleiding bij hun huisvesting nodig (anders kunnen andere huisvestingsprojecten, met minder intense begeleiding voorgesteld worden).
  • Huisvesting op lange termijn. Het gaat hier niet om een extra stap in het integratietraject. Housing First zorgt voor minimale basiszekerheid/stabiliteit via huisvesting op lange termijn. Het moet dus een klassiek huurcontract zijn met dezelfde voorwaarden als voor gewone huurders. Door het tekort aan woningen in België hebben de teams soms wel onderhandeld over specifieke contracten (sommige eigenaars waren namelijk wat terughoudend).
  • Gespreide huisvesting. Het is niet de bedoeling dat getto’s worden gecreëerd waar alleen maar ex-daklozen wonen. Er wordt gestreefd naar een sociale mengelmoes in de stad.