Ondersteuning

Het Housing First LAB wil een laagdrempelige ondersteuning bieden aan lokale, regionale en nationale actoren, zowel publieke als private. De meeste van onze activiteiten kunnen we gratis aanbieden. We werken aan verschillende perspectieven:

 

Expertisecentrum  "Housing First"

Het Housing First LAB is het landelijke contact- en informatiepunt voor HF. We doen dit in het bijzonder door:

  1. Ondersteuning bij de lokale start-up van de HF (adviserende rol bij de stuurgroep)
  2. De ondersteuning en intervisie van HF-werknemers, maar ook voor andere sociale actieprofessionals (mogelijkheid om modules op maat te organiseren; zie hieronder)
  3. Organiseren van acties om lokale activiteiten te versterken
  4. Interventies in seminars en conferenties met betrekking tot het HF-gebeuren in België

 

Opleiding

Na het organiseren van opleidingsmodules voor verschillende soorten professionals, organiseren we nu op maat gemaakte trainingsmodules door onze samenwerkingen met trainers die zijn goedgekeurd door de Housing First Europe HUB. Veel onderwerpen zijn mogelijk: generieke principes en methoden van het HF, overgang van het traditionele systeem van bijstand (nood- en tijdelijke huisvesting) naar "huisvesting eerst", teambegeleiding, overlast met de buurt, HF4Y (Wonen eerst voor jongeren), eenzaamheid en sociale desegaffiliatie, werken aan krachten en herstel...

Wij creëren de betrokkenheid van HF bewoners elke dag in onze acties. Zij zijn immers geen passieve aanhangers van het systeem, maar vormen de kern van onze werking en de successen van het HF in België. Dus we doen vaak een beroep op hen in onze acties. Ervaringsgerichte expertise kan op verschillende manieren worden ingezet en we zijn op zoek naar manieren om dit engagement optimaal te benutten. Meer nieuws over dit onderwerp zal volgen.

Internationaal netwerk

Housing First is een internationaal netwerk(https://housingfirsteurope.eu/countries/).    Soms komen buitenlandse groepen bij ons op bezoek, soms zoeken we inspiratie in het buitenland. Op zoek naar informatie over Housing First in België? Wilt u meer weten over het apparaat in Europa? Wil je meewerken? Kunnen we uw organisatie bezoeken? Wil je naar een buitenlandse conventie? Neem contact met ons op om een uitwisseling te regelen.

Multi)media

Een foto is meer waard dan duizend woorden. We doen een warme oproep om een film te maken, foto's te delen en kleine succesverhalen met ons en met de wereld te delen.