De strijd tegen dakloosheid winnen via huisvesting.

Wat is Housing First?
Het is een innovatieve manier om te streven naar de sociale integratie van de kwetsbaarste daklozen (groot deel van hun leven op straat en problemen met fysieke/mentale gezondheid en/of verslaving).
Voor die mensen is het integratieproces vaak een lange lijdensweg (er zijn te veel voorwaarden en stappen).

Housing First gooit de logica om: huisvesting is de eerste stap en de toegang is niet onderworpen aan voorwaarden (behalve de voorwaarden die ook gelden voor alle andere huurders: de huur betalen en de voorwaarden van het huurcontract naleven).
Voor het behoud van zijn woonst wordt de huurder bij alle aspecten van zijn leven begeleid door een team.

Housing First Belgium was een experiment.
Drie jaar lang (van september 2013 tot juni 2016) werd het model Housing First getest in Antwerpen, Gent, Hasselt, Brussel, Molenbeek, Luik, Charleroi en Namen.

In juni 2016 werd de experimentele fase, die werd gesubsidieerd door de federale overheid (via de Nationale Loterij), afgesloten met een internationale conferentie in Brussel (9 juni) om de efficiëntie van de Housing First praktijken en hun uitwerking in België en de rest van de wereld voor te stellen.


Sinds juni 2016 zetten de gewesten zich in om de Housing First praktijken in de primeursteden te kunnen voortzetten en ze te blijven ontwikkelen en uitbreiden.

Op het Federale niveau, werd een ondersteunde dienst geïnitieerd: het Housing First Belgium LAB.
Het Housing First LAB is een structuur die tot doel heeft ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van de huidige en toekomstige praktijken inzake Housing First in België.

 

Pb240016 1