De strijd tegen dakloosheid winnen door goede huisvesting.

Wat is Housing First?
Housing First is een innovatieve manier om te streven naar sociale integratie van de meest kwetsbaarste daklozen (zij die een groot deel van hun leven op straat doorgebracht hebben en problemen ervaren met fysieke/mentale gezondheid en/of verslaving). Voor deze mensen is het integratieproces vaak een lange lijdensweg. Er zijn te veel voorwaarden en de kleine stappen die mensen zetten worden niet gezien. Hierdoor belanden zij aan de zijkant van de samenleving.

Housing First gooit de logica om: huisvesting is de eerste stap en de toegang tot een woning is niet onderworpen aan bijkomende voorwaarden (buiten de voorwaarden die gelden voor alle huurders: de huur betalen en de voorwaarden van het huurcontract naleven).
Tijdens het verblijf in zijn woonst wordt de huurder begeleid bij alle aspecten van zijn leven door een team.

Housing First Belgium was eerst een experiment.
Drie jaar lang (van september 2013 tot juni 2016) werd het model Housing First getest in Antwerpen, Gent, Hasselt, Brussel, Molenbeek, Luik, Charleroi en Namen.

In juni 2016 werd de experimentele fase, die werd gesubsidieerd door de federale overheid (via de Nationale Loterij), afgesloten met een internationale conferentie in Brussel (9 juni) om de efficiëntie van de Housing First praktijken en hun uitwerking in België en de rest van de wereld voor te stellen. De meeste projecten hadden een positief resultaat en bouwden hun werking verder uit. 

Sinds juni 2016 zetten de gewesten bevoegd voor Wonen en Welzijn en ondersteunen zij een aantal teams. De grootste financiele steun komt van de verschillende lokale besturen.

Op het Federale niveau, werd een ondersteunde dienst opgericht: het Housing First LAB.
Het Housing First LAB is een structuur die tot doel heeft ondersteuning en inspiratie te bieden aan de ontwikkeling van de huidige en toekomstige praktijken inzake Housing First in België.

 

Pb240016 1