Hasselt

Logo caw 1
Ocmw hasselt

In Hasselt is het OCMW de begunstigde van de subsidie van Housing First Belgium.
Dankzij de steun van de provincie Limburg deed het OCMW van Hasselt samen met zijn tegenhangers in Sint-Truiden en Genk en het CAW Limburg al mee aan de praktijken van Housing First (HF Limburg). 
In juli 2015 kon Hasselt de twee projecten van HF op zijn grondgebied samenbrengen in Housing First Belgium en zijn intensieve woonbegeleiding verder uitbouwen.
De omkadering gebeurt door een netwerk van multidisciplinaire partners die samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten.

Karolien.Schepens@cawlimburg.be 
Tel. 011 85 99 20
?Tel. 0471 12 74 21