Brussel - SAMU Social

Door een verontrustende stijging van het aantal jonge daklozen in de straten van onze hoofdstad heeft Samusocial, samen met het OCMW van Brussel, in juni 2015 het project Step Forward gelanceerd, bestemd voor een publiek met een leeftijd van 18 tot 25 jaar.

Dit project, dat gebaseerd is op het model "Housing First", werpt de lineaire modellen omver door van huisvesting het vertrekpunt te maken van het herstel van de persoon. Hier gaan we uit van het principe dat de strijd aangaan met de oorzaken van de breuk eenvoudiger is vanaf het ogenblik dat de vraag van de huisvesting is opgelost.

Het OCMW van de Stad Brussel en Samusocial sturen deze voorziening samen aan, in samenwerking met verschillende verenigingen en instellingen (HERMESplus, het UMC Sint-Pieter, Transit, Source/La Rencontre, Jamais Sans Toit,…), om complexe problemen te behandelen die jongeren globaal raken die de doelgroep vormen van dit project (medisch-psycho-sociaal).

Logo stepforward

De bedoeling is duidelijk: een rechtstreekse toegang tot huisvesting die zal zorgen voor een herstel van de persoon.

Het sociale team zal, steeds samen met de jongeren, helpen bij het oplossen van de problemen die ervoor hebben gezorgd dat zij op straat zijn beland, bij het aanvatten van een nieuw levensproject met een aangepaste psychosociale begeleiding. Maar hen ook ondersteunen bij de administratieve stappen, bij het beheer van hun woning en, naar gelang de evolutie van hun noden en hun wensen, bij het ontwikkelen van projecten, activiteiten die sociale banden ontwikkelen, een herstel van een bestaan en, op termijn, de socioprofessionele integratie.

Samenstelling van het team: een coördinatrice (Samusocial), twee gespecialiseerde opvoeders (Samusocial), een psycholoog (Samusocial ), een halftijds maatschappelijk werker (OCMW).

Soort huisvesting: Privéwoningen, woningen beheerd door de sociale immobiliënkantoren, woningen beheerd door het OCMW van Brussel.

 

Gijssels Aude

aude.gijssels@samusocial.be

+32(0)491.61.38.35.

www.samusocial.be