HFB-LAB

Het Housing First LAB is een structuur die tot doel heeft ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van de huidige en toekomstige praktijken inzake Housing First in België.

De opdrachten van het Housing First LAB  te realiseren door de 2 coördinatoren.

 

1.   Deskundige referentiepersoon Housing First

 

2.   Ontwikkelaar van de praktijken Housing First

 • De pioniers van Housing First Belgium (HFB) en de nieuwe projecten HFB ondersteunen (inclusief financieel beheer van de subsidies van het consortium en de subsidieverstrekkers, momenteel enkel  de Nationale Loterij).
 • De minimale uniformiteit waarborgen in de uitvoering op het terrein (label "Housing First") en in de communicatie.
 • Samen met de POD MI het platform HFB (het vroegere begeleidingscomité HFB) organiseren.
 • De toegang vergemakkelijken tot opleidingen/intervisies voor de actoren op het terrein (waaronder het opstellen van subsidieaanvragen).
 • Deelnemen aan de sensibilisering van de volledige sector voor de steun aan daklozen door HF.
 • Bruggen bouwen met de andere sectoren (gezondheid/RIZIV/huisvesting/tewerkstelling).
   

3.   Incubator van sociale innovaties vanuit Housing First

 • De evaluatieprocessen methodologisch begeleiden en ondersteunen bij het lanceren van de nieuwe projecten, door raad en advies te geven aan de uitvoerders van nieuwe initiatieven in een logica van evidence based policy.
 • Actief opvolgen van de Europese en/of transnationale projecten.
 • Zich inspireren op de Europese goede praktijken en de Belgische resultaten verspreiden in het buitenland.

 

4.   Kennisbeheer

 • Een monitoring uitvoeren van de gegevens in verband met de gebruikers van Housing First Belgium (ex-daklozen die opnieuw ingeschakeld zijn in/door huisvesting) om analyses mogelijk te maken in een perspectief dat verder gaat dan 2 jaar. Deze analyses zouden de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van Housing First Belgium consolideren en het mogelijk maken om aandachtspunten te signaleren over het proces van maatschappelijke integratie van de personen die niet meer op straat leven.

 

5.  Samenwerking en partnerschap met de Gewesten

 • Het Housing First Lab zal de tussenschakel zijn tussen de projectuitvoerders in n de verschillende Gewesten. Het Lab zal de vergaderingen van het Platform Housing First Belgium deskundig begeleiden. Aan dit platform zullen de gewestelijke administraties deelnemen die bevoegd zijn voor de strijd tegen de dakloosheid.