Luik

De kwestie “huisvesting” krijgt al sinds de oprichting van de Relais Social du Pays de Liège veel aandacht, maar vooral het luik “onderdak” wordt aangepakt via allerlei opeenvolgende en gelijktijdige projecten die elkaar aanvullen:

  • Noodopvang (coördinatie van de nachtopvang en opvanghuizen, noodbedden en bedden voor daklozen met woonplannen in de opvanghuizen);
  • Winternoodplan (uitloper van het vorige project, maar wel autonoom, naar aanleiding van de voorschriften van de Waalse overheid);
  • Buurtinterface (integratieproject op basis van stabilisatie van de betrokkenen in hun woonst).

De (goede) praktijken van overleg tussen de partners over individuele situaties hebben tevens de zoektocht naar een woonst geaccentueerd los van de grote problemen die tot het overleg hebben geleid (bestaansonzekerheid en mentale gezondheid; overleg tussen de diensten onderling; …).

Samenstelling van het begeleidingsteam van HF
- Een maatschappelijk werker 
- Een speciale medewerker (universitair) 

Speciale functie van de straathoekwerkers:
- ze blijven hun doelgroep bestuderen om potentiële deelnemers van het project te identificeren;
- ze gaan door met de begeleiding waarmee ze zijn gestart voor gebruikers die in het project ALOR zijn gestapt;
- ze zullen versterking bieden bij de begeleiding tijdens het project “Housing First” als het gaat om een deelnemer die zij al kennen.

Evolutie van het project ALOR:
- Het project ALOR wordt geïntegreerd in het project “Housing First” zolang dat loopt en wordt daarna weer apart voortgezet als het project HF wordt stopgezet. De goede praktijken die voortvloeien uit het project HF worden dan ook door het project ALOR overgenomen.
- Er zal een straathoekwerker meewerken aan het project Housing First en die zal dezelfde rol krijgen als de maatschappelijke werker die in dat kader is aangeworven. De subsidie en de werksteun (APE) van het project ALOR zullen worden gebruikt door het project Housing First.

Soorten woningen
Het gaat uitsluitend om particuliere huurwoningen.


Hélène Marot
Coordinatrice Housing First Liège 

helene.marot@rspl.be 

0474/94 07 62
 

Pb240024