Doornik

Het project “1 toi d’abord in Doornik heeft als specifiek kenmerk dat het geleid wordt vanuit bestaande samenwerkingen op het terrein en dat het de actoren van het maatschappelijke, van de gezondheid en van de huisvesting verenigt.

De projectdragers zijn 2 APL ('Association de Promotion du Logement'): 'le DAL' (Collectif Droit au Logement) en het opvangtehuis "l’Etape".

Er zullen twee experimenten gezamenlijk worden uitgevoerd om de bevorderende elementen en de remmingen bij de uitvoering van het project te bekijken:

  • 'L’Etape' heeft woningen die ter beschikking worden gesteld door de sociale huisvestingmaatschappij van Doornik, 'le logis tournaisien'.
  • 'Le DAL' werkt nauw samen met de "house Hunter", om privéwoningen ter beschikking te hebben.

Er is nagedacht over de sociale begeleiding en die wordt opgebouwd met alle maatschappelijk werkers van 'DAL' en van 'l’Etape', maar eveneens met de 'relais santé du RSUT' die de "bezielende" partner is.

Het begeleidingsteam is samengesteld uit:

Xavier SIMON: Technisch-sociaal medewerker bij 'DAL'
Hélène CATTAUX: Maatschappelijk werker bij 'DAL', gespecialiseerd in geestelijke gezondheid
Elise FOUCART: Opvoedster bij 'L'Etape'
Jean-Pierre DELRUE: Maatschappelijk werker bij 'L'Etape'
Quentin ERVYN: Directeur van 'L'Etape'
Thomas CORDIER : House Hunter
Marielle GRAIDE: Coördinatrice 'DAL' en van het project "1 toi d'abord"

coordination@daltournai.be

Rstournai
L etape tournai
Dal tournai