Brussel-Straatverplegers

Bruxelles

Het hoofddoel van de Straatverplegers is de blijvende re-integratie van daklozen in een woonst om het ziekte- en sterftecijfer bij die mensen te verlagen en hun gevoel van welzijn te verhogen. Dat impliceert stabiele huisvesting. Ons werk op het terrein toont aan dat zelfs diegenen die al meerdere jaren op straat leven, de straat blijvend kunnen verlaten. De gevolgde weg naar re-integratie omvat verschillende stappen, gaande van een bewustmaking van het belang van hygiëne en gezondheid tot psychologische, medische en/of sociale ondersteuning en begeleiding. Die stappen maken het mogelijk om opnieuw voeling te krijgen met zichzelf en hun zelfbeeld en zelfvertrouwen te verbeteren.

Ons huisvestingsproject is in 2010 gestart toen een maatschappelijk werkster werd aangeworven voor het uitbouwen van samenwerkingen met verschillende sociale verhuurkantoren, rusthuizen, … om voor onze patiënten de toegang tot een woning te vergemakkelijken.

Om meer alternatieven te bestuderen, werd in 2011 en 2012 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met de hulp van 4 universiteitsstudenten in Brussel (van Solvay), een bedrijf gespecialiseerd in sociale impact (Kois Invest) en andere deskundigen gespecialiseerd in de huisvesting van daklozen in New York, Wenen en Amsterdam.

Daaruit is het idee van Housing First gegroeid. De aanpak is zo bijzonder omdat na een voorbereiding van de patiënt op straat een geschikte woonst wordt aangeboden (in Brussel) op een plaats waar ook medische, psychologische en sociale teams aanwezig zijn. Die kunnen zo zorgen voor regelmatige begeleiding van dichtbij en een terugkeer naar de straat voorkomen. Aan het zelfvertrouwen en de toekomstperspectieven wordt dus grotendeels al op straat gewerkt, waarbij tegelijkertijd ook de administratie weer in orde wordt gebracht zodat alles al voorbereid is zodra de patiënt er klaar voor is.

Samenstelling van het begeleidingsteam van HF
Voor de begeleiding van 6 huurders: 1,5 voltijdse medewerker in de vorm van 2 verpleegkundigen en 1 maatschappelijk werker. Er zijn beurtrollen tussen de verschillende medewerkers voorzien om een maximale beschikbaarheid te garanderen voor de huurders.

Soorten woningen
Voornamelijk particuliere woningen die worden beheerd door sociale verhuurkantoren. 
Maar ook rusthuizen (voor de oudsten en de mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen) en woningen die eigendom zijn van de vzw, gebouwd door particuliere investeerders en beheerd door een sociaal verhuurkantoor.

emilie.meessen@idr-sv.org
02/265 33 00

http://www.straatverplegers.org/nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

De centrale doelstelling van de Straatverplegers via het project ‘Housing Fast’ is de blijvende re-integratie van daklozen in een woonst.

Zo kan het  ziekte- en sterftecijfer van deze mensen worden verlaagd en wordt hun gevoel van welzijn verbeterd. Dit impliceert stabiele huisvesting. Hun veldwerk toont aan dat zelf diegenen die al meerdere jaren op straat leven, de straat blijvend kunnen verlaten. Het gehanteerde traject naarre-integratie heeft verschillende stappen gaande van de bewustwording van het belang van hun hygiëne en gezondheid tot psychologische, medische en/of sociale ondersteuning en opvolging. Centraal staat het in contact komen met zichzelf en zelfwaarde en zelfzekerheid ontwikkelen.

Het herhuisvestingproject is gestart in 2010 toen een maatschappelijk assistente werd aangeworven voor het opstarten van partnerschappen met verschillende sociale huisvestings actoren, rusthuizen… om de toegang tot de huisvestingsmarkt voor onze klanten te verhogen.

Om andere alternatieven te bestuderen werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in 2011 en 2012 met de hulp van 4 universitaire studenten (van Solvay), een bedrijf gespecialiseerd in sociale impact (KoisInvest) et andere specialisten van herhuisvesting van daklozen in New York, Wenen en Amsterdam.

Daaropvolgend is het Housing Fast idee geboren: De specificiteit van de aanpak is het aanbieden van een aangepaste woonst (in Brussel) op een plaats waar zich ook een medisch, psychologisch en sociaal team bevinden. Deze kunnen een regelmatige nabije opvolging aanbieden om zode terugkeer naar de straat vermijden. Een belangrijke inspanning rond het herwinnen van zelfwaarde en toekomstprojectie vindt op straat plaats. Parallel hiermee wordt er gewerkt aan het op orde stellen van de administratie zodat alles in orde is wanneer de cliënt zich klaar voor voelt voor herhuisvesting.

Aantal personen in het project: Het pilootproject richt zich op 6 van onze cliënten.

Samenstelling van het begeleidingsteam

Voor de omkadering van de 6 patiënten: 1,50 VTE als volgt verdeeld: 2 verplegers,1 maatschappelijk werker. Er zijn beurtrollen voorzien tussen de verschillende medewerkers om een maximamale beschikbaarheid te garanderen voor de cliënten.

Consultancy experten (via het Ashokanetwerk– www.ashoka.org) bieden de sleutel tot een goed verloop van het project. Ze helpen ons met het opstarten van het gebouw en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met andere partners. Zo wordt de betrouwbaarheid van het project gewaarborgd.

Het gaat hier om een pilootproject dat zal groeien naarmate de personen zich stabiliseren in hun woonst en dat kadert in een bredere herhuisvestingspolitiek. We voorzien dus de constructie van andere (spatie) aangepaste woonvormen volgens hetzelfde model.

We stellen voorop om een eerste gebouw tegen eind 2014 te openen en, in afwachting, het herhuisvestingsproject te versterken.

Te lezen: Instrumenten en publicaties  et La Bottine

Contacts :
emilie.meessen@idr-sv.org ​
http://www.straatverplegers.org/nl/