Brussel-Straatverplegers

Bruxelles

De vzw Straatverplegers is een medisch-sociale organisatie die ervan overtuigd is dat het einde van dakloosheid in Brussel en elders mogelijk is. Zij draagt hieraan bij door daklozen met een kwetsbare gezondheid van de straat te halen, maar ook het publiek te mobiliseren om duurzame oplossingen te vinden voor het probleem van dakloosheid.

Ze werken specifiek op volgende thema’s: gezondheidstips en aanbevelingen voor een hygienische aanpak, het erkenen en versterken van de talenten van daklozen, opbouw van een  intensieve netwerk en het creëren van bijkomende huisvesting. Het herstel van de persoon doormiddel van huisvesting is het uiteindelijk doel.

De vereniging doet sinds 2006 aan straathoekwerk in Brussel en startte in 2013 mee Housing First. In het voorjaar van 2019 is ook een Luikse vestiging van start gegaan.

Het hoofddoel van de Straatverplegers is de blijvende re-integratie van daklozen in een woonst om het ziekte- en sterftecijfer bij die mensen te verlagen en hun gevoel van welzijn te verhogen. Dat impliceert stabiele huisvesting. Ons werk op het terrein toont aan dat zelfs diegenen die al meerdere jaren op straat leven, de straat blijvend kunnen verlaten. De gevolgde weg naar re-integratie omvat verschillende stappen, gaande van een bewustmaking van het belang van hygiëne en gezondheid tot psychologische, medische en/of sociale ondersteuning en begeleiding. Die stappen maken het mogelijk om opnieuw voeling te krijgen met zichzelf en hun zelfbeeld en zelfvertrouwen te verbeteren.

De mensen die naar een Housing First accommodatie gaan, zijn al bekend bij ons straatteam die reeds essentieel ondersteuningswerk deden voordat ze konden intrekken in de woning. Op die manier ontstond reeds een sterke vertrouwensband en kan de persoon verder ondersteund worden in zijn dagdagelijks leven, maar ook in zijn sociaal-medische situatie. Deze ondersteuning wordt vervolgens voortgezet door het Housing First-team.

 

Samenstelling van het Housing First Team

 

Multidisciplinair team bestaande uit  woningzoekers, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, opvoeders, psychologen en een arts.

 

Soorten huisvesting

 

Partnerschappen met SVK, OCMW's en huisvestingsmaatschappijen. Daarnaast denken we ook creatief aan het vinden van alternatieve woonoplossingen, waaronder modulaire huisvesting.

 

Audrey Coûteaux
Responsable pole logement - Housing First


audrey.couteaux@idr-sv.org
02/265 33 00

http://www.straatverplegers.org/nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

De centrale doelstelling van de Straatverplegers via het project ‘Housing Fast’ is de blijvende re-integratie van daklozen in een woonst.

Zo kan het  ziekte- en sterftecijfer van deze mensen worden verlaagd en wordt hun gevoel van welzijn verbeterd. Dit impliceert stabiele huisvesting. Hun veldwerk toont aan dat zelf diegenen die al meerdere jaren op straat leven, de straat blijvend kunnen verlaten. Het gehanteerde traject naarre-integratie heeft verschillende stappen gaande van de bewustwording van het belang van hun hygiëne en gezondheid tot psychologische, medische en/of sociale ondersteuning en opvolging. Centraal staat het in contact komen met zichzelf en zelfwaarde en zelfzekerheid ontwikkelen.

Het herhuisvestingproject is gestart in 2010 toen een maatschappelijk assistente werd aangeworven voor het opstarten van partnerschappen met verschillende sociale huisvestings actoren, rusthuizen… om de toegang tot de huisvestingsmarkt voor onze klanten te verhogen.

Om andere alternatieven te bestuderen werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in 2011 en 2012 met de hulp van 4 universitaire studenten (van Solvay), een bedrijf gespecialiseerd in sociale impact (KoisInvest) et andere specialisten van herhuisvesting van daklozen in New York, Wenen en Amsterdam.

Daaropvolgend is het Housing Fast idee geboren: De specificiteit van de aanpak is het aanbieden van een aangepaste woonst (in Brussel) op een plaats waar zich ook een medisch, psychologisch en sociaal team bevinden. Deze kunnen een regelmatige nabije opvolging aanbieden om zode terugkeer naar de straat vermijden. Een belangrijke inspanning rond het herwinnen van zelfwaarde en toekomstprojectie vindt op straat plaats. Parallel hiermee wordt er gewerkt aan het op orde stellen van de administratie zodat alles in orde is wanneer de cliënt zich klaar voor voelt voor herhuisvesting.

Aantal personen in het project: Het pilootproject richt zich op 6 van onze cliënten.

Samenstelling van het begeleidingsteam

Voor de omkadering van de 6 patiënten: 1,50 VTE als volgt verdeeld: 2 verplegers,1 maatschappelijk werker. Er zijn beurtrollen voorzien tussen de verschillende medewerkers om een maximamale beschikbaarheid te garanderen voor de cliënten.

Consultancy experten (via het Ashokanetwerk– www.ashoka.org) bieden de sleutel tot een goed verloop van het project. Ze helpen ons met het opstarten van het gebouw en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met andere partners. Zo wordt de betrouwbaarheid van het project gewaarborgd.

Het gaat hier om een pilootproject dat zal groeien naarmate de personen zich stabiliseren in hun woonst en dat kadert in een bredere herhuisvestingspolitiek. We voorzien dus de constructie van andere (spatie) aangepaste woonvormen volgens hetzelfde model.

We stellen voorop om een eerste gebouw tegen eind 2014 te openen en, in afwachting, het herhuisvestingsproject te versterken.

Te lezen: Instrumenten en publicaties  et La Bottine

Contacts :
emilie.meessen@idr-sv.org ?
http://www.straatverplegers.org/nl/