Brussel-SMES-B

SMES

 

SMES

De vzw Santé Mentale et Exclusion Sociale – Belgique (SMES-B) voert al sinds 2013 een project van Housing First uit in Brussel.

Het project zorgt in overeenstemming met het model Housing First voor de herhuisvesting van daklozen die rechtstreeks van de straat komen en die door een gecombineerde problematiek van sociale kwetsbaarheid, mentale gezondheid en verslaving geen of moeilijk toegang krijgen tot een woning.
De geboden begeleiding is multidisciplinair, globaal, mobiel, potentieel intensief en aangepast aan elke situatie.

Het project krijgt de steun van een ruime samenwerking tussen verenigingen en de overheid.

Samenstelling van het begeleidingsteam van HF
Coördinatrice: Muriel Allart
Multidisciplinair team voor Assertive Community Treatment (ACT): psycholoog, arts, maatschappelijk werker, therapeut, ex-lotgenoot, expert in risicobeperking en verantwoordelijke voor het huurgedeelte.

Soorten woningen
Particuliere en overheidswoningen die beschikbaar zijn dankzij samenwerkingen met openbare huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, gemeenten en OCMW’s.

 

Muriel Allart
Housing First Belgium / Brussels
SMES-B
Rue Haute 322
1000 Bruxelles
housingfirst@smes.be
+32
(0)488 600 565

www.smes.be