Brussel-SMES

Smes 1

 

 

 

De vzw  Santé Mentale et Exclusion Sociale (smes)  voert al sinds 2013 een project van Housing First uit in Brussel.

Het project zorgt in overeenstemming met het model Huisvesting Eerste voor de herhuisvesting van daklozen die rechtstreeks van de straat komen en die door een gecombineerde problematiek van sociale kwetsbaarheid, mentale gezondheid en verslaving geen of moeilijk toegang krijgen tot een woning.
De geboden begeleiding is multidisciplinair, globaal, mobiel, potentieel intensief en aangepast aan elke situatie.

Het project krijgt de steun van een ruime samenwerking tussen verenigingen en de overheid.

Samenstelling van het begeleidingsteam van HF
Coördinatrice: Muriel Allart
Multidisciplinair team voor Assertive Community Treatment (ACT): psycholoog, arts, maatschappelijke werker, therapeut, ex-lotgenoot, expert in risicobeperking en verantwoord voor het huurgedeelte.

Soorten woningen
Particuliere en woningen die beschikbaar zijn dankzij samenwerkingen met openbare huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, gemeenten en OCMW's.

 

Muriel Allart 
Coordinatrice Housing First
+32 (0) 488 60 05 65
Rue du Progrès 323, 
1030 Schaerbeek 

www.smes.be