Brussel-Diogènes

De vzw DIOGENES is een team voor straathoekwerk bij daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat bestaat sinds 1995. 


Sinds 2016 zijn wij gestart met ons programma Housing First, STATION LOGEMENT (HFSL) genoemd. Dit programma richt zich tot daklozen die zich in de metrogangen of in de Brusselse stations bevinden en die zich in een situatie van armoede op lange termijn bevinden omwille van een opeenstapeling van problemen (geestelijke gezondheid en verslavingen, maar ook fysieke gezondheid, cognitieve beperkingen type korsakoff, geestelijke handicap, enz.) Het gebrek aan perspectieven onder de oplossingen van klassieke hulp definieert hen hoofdzakelijk als doelgroep. 


Personen die integreren in STATION LOGEMENT zijn gekend bij het team  van straathoekwerkers van DIOGENES. Op het ogenblik van de doorverwijzing naar Housing First heeft het team reeds een zeer belangrijke vertrouwensrelatie opgebouwd en begeleidt de trajecten van deze personen die vaak al jaren op straat leven. Na dit traject vormt huisvesting een verademing en de straathoekwerkers en het team Housing First zien dit als een stabiele basis van waaruit het welzijn in alle domeinen van het leven opnieuw kan ontdekt worden.

 

 

Diogenes logo colour

Het team STATION LOGEMENT bestaat uit meerdere originele uitgangspunten: 


Het gaat om een team ICM - "Intensive Community Treatment" d.w.z. enkel samengesteld uit psychosociale medewerkers die de verbinding verzekeren met de bestaande sociale of gezondheidsdiensten (in tegenstelling tot bij de programma's ACT, "Assertive Community Treatment" die de verschillende functies internaliseren).


Trouwens, met het oog op een verspreiding van de methodologische praktijken Housing First in het bestaande institutionele netwerk steunt het team STATION LOGEMENT op een samenwerkingsproject. Het begeleidende werk gebeurt in nauwe samenwerking met de volgende partners: Huis Van Vrede (HVV), de 'Cellule Capteur-Logement' (CCL) van l’ILÔT, l’Autre “Lieu” – ‘Recherche-Action sur la psychiatrie et les Alternatives’ (RAPA), ‘le centre d'hébergement d'urgence Ariane’.

 

Aline Strens
Coordinatrice 

aline@diogenes.brussels 

http://www.diogenes.brussels

Tel: 0489/09 29 80