Bergen

Het “Housing First de Mons-Borinage”-project  wordt gecoördineerd door het Relais Social van  Mons-Borinage.

Sinds de opstart in 2018 is het project volledig gesubsidieerd door het Waalse gewest, gewaarborgd tot eind 2020.

Doelgroep - 2 werklijnen:

Geïsoleerde daklozen:

-2 jaar die lang op straat wonen, in de openbare ruimte en/of in een kraakpand, en die kampen met een probleem binnen de geestelijke gezondheid en/of verslavingsproblemen, en waarbij de reguliere mogelijkheden binnen het sociale netwerk uitgeput zijn.

Huishoudens in langdurige woninginstabiliteit (met of zonder kinderen):

Langdurige Woninginstabiliteit (2 - 5 jaar)

Geestelijke gezondheid en/of verslavingsproblemen

Alternatieve mogelijkheden binnen het sociale netwerk zijn uitgeput.

Werking:

Begeleiding: deze past zich aan van de ene persoon naar de andere en bestrijkt alle gebieden van het leven van de persoon, al dan niet op huisvestingsniveau. De begeleider is fysiek aanwezig bij de cliënt. De begeleiding helpt om de persoon te ondersteunen en aan te moedigen. We gaan ook met mensen op pad ter ondersteuning van de zelfstandigheid. Het team kan reizen met de bus, trein of te voet met de ontvanger;

Intensiteit:  Bij de start van de begeleiding brengt het team minstens één keer per week bezoeken aan het huis van de persoon. Soms, afhankelijk van de persoon en de crisis, lopen contacten op tot drie keer per week;

Pluridisciplinaire:  het team bestaat uit ten minste één maatschappelijk werker en één opvoeder. Soms kan een verpleegster aanwezig zijn;

Onvoorwaardelijkheid: Een stopzetten van gebruik of een behandeling voor drugs of alcohol zijn geen noodzaak voor toegang tot of verblijf in de woning. Een uitzetting uit de woning gebeurd volgens dezelfde voorwaarden als bij elke gewone huurder (niet-betaling van huur, afbraak van het pand, ...).

Woningen:

  1. Overeenkomst om huisvesting beschikbaar te stellen met de vzw FEES;
  2. Overeenkomst om huisvesting beschikbaar te stellen met het huisvestingsmaatschappij van Bergen;
  3. Samenwerking met de Woningzoeker voor de particuliere huursector;

Het team bestaat uit:

•             LUC Muriel : Educatrice spécialisée en santé mentale ;

•             DENIS Christophe : Capteur logement ;

•             BEGHIN Pearl : Assistant social ;

Contact : 065/84.34.19