Opleiding

De praktijken van Housing First roepen zowel interesse alsook vragen op.

Wensen jullie het Housing First model beter te leren kennen en de mogelijkheden ervan voor jullie eigen dagelijkse professionele leven te testen?

 

We lanceren een opleidingsprogramma :

Dit programma bestaat uit 2 modules:

  • Module 1: Inleiding in de fundamentele principes van Housing First.
    Een dag -  voor iedereen - zie hieronder.
     
  • Module 2: De sleutels van de Housing First begeleiding
    Twee dagen - voor HF beginners - De deelname aan module 1 is een vereiste om in te schrijven voor module 2.

Etre accompagnateur Housing First / Begeleider zijn bij Housing First

 

Module 1: Inleiding in de fundamentele principes van Housing First.

Wanneer? Geen sessie op dit moment.

Wat? Deze dag heeft tot doel jullie te laten kennismaken met het Housing First model en nodigt iedere deelnemer uit dit model in verband te brengen met de uitdagingen die hij ervaart in zijn dagelijkse professionele leven.

Voor wie? Toegankelijk voor iedereen die professioneel betrokken is bij de hulp aan dak- en thuislozen, ongeacht de activiteitensector (maatschappelijk welzijn, gezondheid, welzijn, huisvesting, hulp aan rechtzoekenden, verslaving, ...).

Met wie? De sessie in het Nederlands zal gegeven worden door Marie Van der Cam, opleidster bij het Steunpunt Mens en Samenleving.
De Franstalige sessie zal gegeven worden door Muriel Allart, opleidster en coördinatrice van het team Housing First van SMES-B.

In de praktijk? De deelname is gratis. Er worden broodjes aangeboden.
 


 

Module 2: De sleutels van de Housing First begeleiding

Wanneer? 

Wat?  De 2e module is een verdiepende module bedoeld voor begeleiders die met Housing First aan de slag zijn of aan het starten zijn.

Voor wie? Voor (startende) begeleiders Housing First die de 1e module volgden.

Het programma: 

Deze twee dagen staan in het teken van het verdiepen van de principes van Housing First en de kennismaking met een aantal methodieken in het kader van de Housing First begeleiding.
We staan stil bij de houding van de Housing First begeleider en we stellen een aantal concrete tools (Wellness Recovery Action Plan) voor die (kunnen) gebruikt worden in een begeleiding.
Je krijgt inzicht in het functioneren van een Housing First team, de interne organisatie en de positionering ten opzichte van haar partners.
We werken aan de hand van theoretische kaders, praktijkoefeningen en (eigen) casussen en staan hierbij onder andere stil bij aanpak, deontologie en beroepsgeheim.

 

Opleiders: Marie.vandercam@samvzw.be of Peter.brepoels@samvzw.be (vanuit SAM vzw, met de steun van het Housing First Belgium-LAB en de Koning Boudewijnstichting).

 

Wanneer, Waar en hoe in te schrijven? :

Deze vorming wordt opgevolgd door het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Meer info op hun website.

 

 

Gesubsidieerd door:       Frb kbs logo

         Spp logo                                                               
Georganiseerd door :logo.png  

Samenwerking met:

Samlogo         

    Logo smes b