De financiering

Voornaamste financiering
Het gaat om de steun van de staatssecretaris voor armoedebestrijding (eerst Maggie De Block en daarna sinds september 2014 Elke Sleurs) via een subsidie van de Nationale Loterij, die dit experiment mogelijk maakt.

Andere financiering
De minister van Grootstedenbeleid (ten tijde van de lancering van het project was dat M. Jean-Pascal Labille) heeft een deel van de communicatiekosten voor de lancering van het experiment gefinancierd.

Daarnaast heeft elk van de deelnemende instellingen van het experiment andere vormen van subsidies aangevraagd (gewestelijke of lokale) en/of eigen middelen aangesproken.

Tot slot heeft ook de Koning Boudewijnstichting sinds het najaar van 2015 een reeks intervisiesessies georganiseerd voor alle medewerkers op het terrein die betrokken zijn bij de praktijken van HF in België (meer algemeen dus het experiment HFB).