Stuurgroep en coordinatie

Het experiment beschikt over teams die zorgen voor de coördinatie, leiding en begeleiding:

  • Het stuurcomité bestaat uit alle praktische uitvoerders en evaluatoren en wordt voorgezeten door de POD-MI. Het vergadert elke maand.
  • Een algemene coördinatrice verzorgt de coördinatie van het hele experiment, ook van de wetenschappelijke, politieke en financiële aspecten: Coralie Buxant.
  • Een begeleidingscomité op algemeen en nationaal niveau van het project bestaat uit de algemene coördinatrice, de praktische uitvoerders en evaluatoren, de vertegenwoordigers van de subsidiërende autoriteiten en van de federale en gewestelijke overheden die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het project betrokken zijn (sociale integratie, huisvesting, sociale actie), een heleboel verenigingen (FEANTSA, BAPN, de Fédération des CPAS, AMA, FORUM, ...), de Koning Boudewijnstichting en universiteiten. Het vergadert twee keer per jaar.