Testfase

Een vergelijkende evaluatie op lange termijn
De teams op het terrein en de huurders van het programma worden twee jaar lang gevolgd door een evaluatieteam.
De evolutie van het doelpubliek van HFB wordt vergeleken met de evolutie van daklozen die gebruikmaakten van de klassieke steunvoorzieningen in België.
In totaal zit het evaluatieteam geregeld samen met 378 mensen.

Tegelijkertijd wordt ook de efficiëntie geanalyseerd (verhouding van de kosten en impact) door een externe organisatie: IDEA Consult.

België is naast Frankrijk en Spanje het enige Europese land dat een dergelijke vergelijking maakt.
In Canada heeft een grootschalige studie (meer dan 2000 mensen werden begeleid) bevestigd dat de praktijken van Housing First de beste keuze zijn voor daklozen met het kwetsbaarste profiel (meer informatie: Rapport Canada).

 

Design xp nl copier
Plaquette graphes nl copier

Housing First: het werkt!
De resultaten na 2 jaren follow-up tonen de effectiviteit van Housing First aan: 90% van de huurders is nog steeds gehuisvest. Ondanks hun zeer kwetsbare profiel geven die mensen toch blijk van een vermogen om hun woonst te behouden.
De implementatie van het programma HFB staat beschreven.
De resultaten werden voorgesteld tijdens de internationale conferentie van 9 juni 2016 in Brussel en zijn ook hier.

Op basis van een evidence based policy
Het evaluatieproces dient om te bepalen volgens welke voorwaarden de methodiek van Housing First efficiënt is zodat aanbevelingen voor het terrein en het beleid kunnen worden geformuleerd.
Housing First Belgium kan de uitwerking van nieuwe effectieve en efficiënte beleidslijnen stimuleren.

 

Evaluatieteam

  • Romain Liagre, doctor in de geografie, bij La Strada,
  • Marjorie Lelubre, doctor in de sociologie, bij het ‘Observatoire de la grande précarité et de l'exclusion du logement’ van de Relais Social de Charleroi,
  • Charlotte Brosius, onderzoekster in de sociale wetenschappen, bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk,
  • Coralie Buxant, doctor in de psychologie, algemene en wetenschappelijke coördinatrice van Housing First Belgium.