Een evaluatie na het experiment

Tijdens de eerste twee jaar van het Housing First verhaal werden de teams en de huurders gevolgd door een evaluatieteam. Voor de evidenced-based policy te kunnen aantonen werd de evolutie van het doelpubliek van HF werd vergeleken met een tweede groep van daklozen die konden gebruik maken van de klassieke steunvoorzieningen in België. De groep huurders binnen HF bedroeg 141 mensen, de twee groep bestond uit 237 personen. In totaal had het evaluatieteam contact met 378 mensen.

Het evaluatieteam bestond uit: 

  • Romain Liagre, doctor in de geografie, bij La Strada,
  • Marjorie Lelubre, doctor in de sociologie, bij het ‘Observatoire de la grande précarité et de l'exclusion du logement’ van de Relais Social de Charleroi,
  • Charlotte Brosius, onderzoekster in de sociale wetenschappen, bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk,
  • Coralie Buxant, doctor in de psychologie, algemene en wetenschappelijke coördinatrice van Housing First Belgium.

 

Design xp nl copier

Housing First: het werkt!
 

De resultaten na 2 jaren van follow-up tonen de effectiviteit van Housing First aan: 90% van de huurders is nog steeds gehuisvest. Ondanks het zeer kwetsbare profiel geven mensen blijk van het vermogen om hun woning te behouden.

De resultaten en aanbevelingen voor het terrein en het beleid werden voorgesteld tijdens de internationale conferentie van 9 juni 2016 in Brussel en zijn ook hier terug te vinden.

België is naast Frankrijk en Spanje het enige Europese land dat een dergelijke vergelijking heeft gemaakt.
In Canada heeft een grootschalige studie (meer dan 2000 mensen werden begeleid) bevestigd dat de praktijken van Housing First de beste keuze zijn voor daklozen met het kwetsbaarste profiel (meer informatie: Rapport Canada).